Zespół "Stalowianki"

Zespół śpiewaczy "STALOWIANKI" został założony w lutym 1997 roku, we wsi Stale. Pierwszy skład grupy nie był liczny, w jego skład wchodziły: założycielka zespołu Zofia Duma oraz Małgorzata Walska, Irena Dryka, Dorota Korczak, Justyna Grdeń, Anna Grdeń, Zofia Buczek i Elżbieta Jajko. Opiekunem a zarazem instruktorem zespołu był wówczas Tadeusz Matyka, pracownik GOK-u w Grębowie.

Debiut zespołu nastąpił na okolicznościowym występie z okazji Dnia Matki. Następnie zespół wystąpił na "Gminnych Dożynkach" w Grębowie oraz innych imprezach plenerowych.

Powstanie w 2000 roku Gminnego Centrum Kultury, zrzeszającego podległe mu placówki na terenie gminy przyczyniło się do dalszego propagowania kultury ludowej na tym terenie oraz objęcie patronatu nad grupą. Pozwoliło to na dalszą aktywność i rozwój zespołu. Skład grupy zasiliły kolejne członkinie, zastępując te, które nie mogły w sposób ciągły kontynuować działalności w zespole, były to: Lucyna Urbaniak, Dorota Mazurek, Renata Wiącek, Elżbieta Katanowska, Danuta Myszka, Dorota Paź, Teresa Jesionek i Beata Pięta. Zespół czynnie działa do dnia dzisiejszego.

Zespół "Stalowianki" czynnie uczestniczy w życiu publicznym gminy. Stale uświetnia różnorodne imprezy plenerowe, okolicznościowe, prywatne, ale również uroczystości kościelne. Regularnie bierze też udział w różnorodnych konkursach czy przeglądach. W 1998 roku, wieniec dożynkowy autorstwa zespołu zdobył 36-te miejsce na 250 możliwych, w Ogólnopolskim Konkursie Wieńców Dożynkowych na Jasnej Górze. W 2000 roku było to już miejsce 21-e. Grupa otrzymała również wiele dyplomów, wyróżnień i podziękowań za rolniczy trud, pielęgnowanie polskich tradycji oraz wkład w rozwój kultury naszego regionu.

W repertuarze zespołu odnaleźć można tradycyjne pieśni ludowe, ale także liczne piosenki pielgrzymkowe, religijne i rozrywkowe. Grupa z zapałem uczestniczy w widowiskach obrzędowych m. in.: "Nocy Świętojańskiej" i "Powitaniu Lata". Dzięki staraniom zespołu tzw. "Noc św. Jana" stała się cykliczną imprezą w Stalach, odbywającą się nad rzeką Dąbrówką.

Zespół zawsze chętnie udziela się w różnorakich przeglądach i festiwalach. Wśród nich wymienić należy: "Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych" w Baranowie Sandomierskim, "Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek" w Grębowie oraz uczestnictwo w dniach "Kultury Lasowiackiej".

W środowisku, zespół "Stalowianki" uchodzi za bardzo żywiołowy i spontaniczny. Zawsze z euforią przyjmujący oferty występów czy udziału w różnorodnych imprezach i wyjazdach. Swoją pasją i zapałem zawsze mobilizuje innych do pracy i pielęgnowania dawnych tradycji wśród mieszkańców wsi i regionu.